NØGLEN TIL SUCCES ER AT FOKUSERE PÅ DE RIGTIGE MÅL. MEN HVORDAN SIKRER I AT DER MÅLES PÅ DE RIGTIGE PARAMETRE?

Det kan være effektivt at måle på, hvor mange personer, som har besøgt jeres hjemmeside, eller som “liker” jeres opslag.  Men oftest findes den største forretningsmæssige værdi i parametre, som ikke er så let tilgængelige. MediaGroup anvender både research og know-how til at identificere de data, som virkelig kan bruges til noget, og vi anvender forskellige målemetoder, så vi kan hjælpe jer med fortsat at forbedre jeres resultater. De anvendte metoder kan være kvantitative eller kvalitative og kan anvendes på både kort og lang sigt.

 

MÅLING PÅ DE RETTE PARAMETRE

Ikke alle data er lige brugbare – langt fra. Det er ikke blot virkelig kedeligt at fremlægge et PowerPoint-show med 67 slides; det fjerner også fokus fra de data, som virkelig kan bruges til noget. Hemmeligheden er at afdække, hvilke data der kan forudsige resultater på Jeres fremtidige salg.

Derfor starter vi vores samarbejde med at foretage en audit (direkte link til afsnittet research), som ikke blot giver os en større indsigt i jeres brand, men som også foretager et grundigt eftersyn af alle tilgængelige data og gennemfører statistiske analyser, så vi kan afdække, hvilke parametre der er vigtige. Vi afvikler også en KPI-workshop, hvor vi sammen fastlægger relevante parametre, som skal måles, og samtidig fastlægge de nødvendige KPI’er (præstationsindikatorer) for at nå jeres målsætninger.

 

OPSTILLING AF TRACKING OG MÅLING

Når det står klart, hvilke parametre vi ønsker at måle på, skal vi opstille den tekniske infrastruktur og den nødvendige research (direkte link til afsnittet research) for at understøtte opgaven. MediaGroup anvender en række forskellige tracking-teknologier for at sikre nøjagtighed og for at undgå unødvendige informationer i rapporteringen.

Disse inkluderer tracking af online-kanaler, herunder Google Ads eller Baidu Pixels, såvel som tilknytning til værktøjer som GTM, GA360 og økonometrisk analyse af data fra forskellige kilder. Vi anvender ligeledes paneler eller gennemfører skræddersyet research ved hjælp af værktøjer som Google Surveys og lignende.

Udover at måle på mediernes umiddelbare påvirkning skal vi gennem konverteringsmålinger sikre os et kvalitativt element der skal inkluderes i analysen. Der er ikke to konverteringer der er ens, og vi skal derfor kortlægge (forventet) livstidsværdi samt andre parametre med i vores overvejelser for at kunne analysere det samlede investeringsafkast og foretage strategiske justeringer til vores medie allokering. Til dette formål kan vi anvende data fra jeres CRM- og marketing automation. Dette giver os kvalitative data i forhold til vores valg af marketing og medier.

ADGANG TIL DATA I REALTID

Alle de indsamlede oplysninger er tilgængelige i vores dashboard med rapportering i realtid, så I altid har adgang til live resultater.

Dette dashboard er integreret med alle datakilder fra kampagner, CRM og trafik, så alle vigtige oplysninger altid er tilgængelige i realtid. Via vores dashboard kan man f.eks. se, hvor meget der er blevet brugt på annoncering i den foregående måned, eller hvor stort investeringsafkastet var, samt SEO-rangering eller antallet af lukkede aftaler i Jeres CRM-system.

 

GØR MERE AF DET, DER VIRKER

Hvad kan vi egentlig bruge data til, hvis vi ikke handler baseret på den viden, de giver os? Vores kampagneanalytikere kontrollerer altid effekten, og vi optimerer med henblik på at opnå det bedst muligt investeringsafkast.

Vi tester altid og optimerer i forhold til alle kampagnetyper, også selvom der ikke umiddelbart skal ændres noget. Der kan f.eks. være annoncer som skaber større engagement eller genererer opmærksomhed for færre penge. Det er også vigtigt at huske, at målgrupper ikke er homogene – dét, som fungerer godt hos én målgruppe, fungerer måske ikke hos andre – og det kan være hensigtsmæssigt at grave dybere for at afdække specifikke kombinationer af målretning og kreativitet for at forbedre præstationen yderligere.

Alle mediekøb foretages på tværs af forskellige kanaler. Hvis vi finder ud af, at et budskab går rent ind hos en online-målgruppe, så er der en stor chance for, at det samme vil gøre sig gældende gennem offline-annoncering, som retter sig mod den samme målgruppe.

 

KORT FORTALT

MediaGroup kan hjælpe jeres virksomhed med alle aspekter af tracking og måling af marketingindsatsen. Vi opstiller den nødvendige infrastruktur til målingen, og vi foretager kampagneoptimering, så Jeres resultater hele tiden forbedres.

Kontakt os her.  Så tager vi en uforpligtende snak omkring jeres opgave, hvordan vi kan skabe værdi for jer, og om vi er et rigtig match i forhold til opgaven.

KLAR TIL AT KOMME I GANG?

Kontakt os allerede i dag for digital rådgivning eller en god samtale om hvordan I kan rykke Jeres digitale marketing indsats til et helt nyt niveau. Udfyld formularen, så vender vi hurtigt tilbage til Jer.